8ª Camiñada popular, Roteiro por Terras de Cortegada

Nome da proba:8ª CAMIÑADA POPULAR, ROTEIRO POR TERRAS DE CORTEGADA
Organiza:Concello de Cortegada
Modalidade:Andaina
Data:10-25-2015
Distancia do percorrido:22,380 qms.
Información:PERCORRIDO
Vaise realizar sobre dous tramos circulares de 22,380e 13,080 quilómetros.

Tramo A
Balneario - A Barca - Vao - A Eirexa - Seixomil - Refoxos- Muradelle - Pontetrado - Vilanova da Barca e Cortegada. Distancia: 22,380 qms.
Tramo B
Balneario - A Barca - Vao - A Eirexa - Seixomil e Cortegada. Distancia: 13,080 qms.

Todo o percorrido estará sinalizado, sendo obrigatorio o paso polos controis establecidos pola organización. O particiipante que se retire deberá avisar no control máis próximo.
O perfil da proba pode considerarse de dificultade Media.
Avituallamentos líquidos e sólidos nos quilómetros 7,400, 10,100, 13,600, 16,300 e 19,100.
Inscripción:Poden realizarse cumprimentando o boletín que lle achegamos e entregandoo:
En Ribadavia: Glotón (988 470 014), Banathlon (988 47 898).
En Ourense: Intersport Bouso (988 226 592), Redonet (988 222 692), Deportes Moncho (988 250 274).
No Concello de Cortegada:
Realizar o ingreso do importe da inscrición (8€) na na conta ES38 0030 6073 2308 7000 0271 do Banco de Santander, ou na ES86 2080 5294 7331 1000 5079 de Abanca, ata o día 20 de outubroinclusive . No concepto do ingreso terá que aparecer: ANDAINA e o NOME da persoa inscrita. Entregar o boletín cuberto no Concello en horario de 8:30 a 14:00 e de Luns a Venres xunto co resgardo do ingreso, por fax (988 099 021) ou por mail (concello.cortegada@eidolocal.es), neste caso deberá agardar confirmación da reserva por  parte do Concello, por correo electrónico, por fax ou por teléfono.
O prezo da inscrición será de 8 € e dará dereito a un agasallo conmemorativo, avituallamento, comida e bebida.
Publicar un comentario