10ª Roteiro por terras de Cortegada


Nome da proba:Roteiro por terras de Cortegada
Organiza:Concello de Cortegada
Modalidade:Andaina
Data:29 de outubro de 2017
Distancia do percorrido:Larga 22 Qm - Curta 13 Qm
Información:Terá lugar o vindeiro domingo 29 de outubro de 2017 con saída ás 9:00 horas.
O punto de partida estará situado na rúa Bouza Brey (Inmediacións gasolineira) . Chégase dende Ourense polaA-52 ata Ribadavia logo dirección Francelos. Collemos a segunda entrada a Cortegada ata chegar ao centro da vila. Unha vez alí dirixímonos dirección Pontebarxas para entrega de dorsais.
Inscripción:En Ribadavia: Glotón (988 470 014), Banathlon (988 471 898).
En Ourense: Intersport Bouso (988 226 592),
Redonet (988 222 692), Deportes Moncho (988 250 274).
NO CONCELLO
Realizar o ingreso do importe da inscrición (9 €) na na conta ES38 0030 6073 2308 7000 0271 do Banco de Santander, ou na ES86 2080 5294 7331
1000 5079 de Abanca, ata o día 20 de outubro inclusive . No concepto do ingreso terá que aparecer: ANDAINA e o NOME da persoa inscrita.
Entregar o boletín cuberto no Concello en horario de 8:30 a 14:00 e de Luns a Venres xunto co resgardo do ingreso, por fax (988 099 021) ou por mail (concello.cortegada@eidolocal.es) neste caso deberá
agardar confirmación da reserva por parte do Concello, por correo electrónico, por fax ou por teléfono.
Publicar un comentario