11 Roteiro por terras de Cortegada

Nome da proba:11 Roteiro por terras de Cortegada
Organiza:Concello de Cortegada
Modalidade:Andaina
Data:28-10-2018
Distancia do percorrido:22,38 e 13,080
Información:Terá lugar o vindeiro domingo 28 de outubro de 2018 con saída ás 9:00 horas.
O punto de partida estará situado na rúa Bouza Brey (Inmediacións gasolineira) . Chégase dende Ourense pola A-52 ata Ribadavia logo dirección Francelos.
Collemos a segunda entrada a Cortegada ata chegar ao centro da vila. Unha vez alí dirixímonos dirección Pontebarxas para entrega de dorsais.
Inscripción:Poden realizarse cumprimentando o boletín que lle achegamos e entregandoo:
En Ribadavia: Glotón (988 470 014).
En Ourense: Intersport Bouso (988 226 592),
Redonet (988 222 692), Deportes Moncho (988 250 274).
No Concello de Cortegada:
Realizar o ingreso do importe da inscrición (9 € ) na conta ES38 0030 6073 2308 7000 0271 do Banco de Santander, ou na ES86 2080 5294 7331 1000
5079 de Abanca, ata o día 25 de outubro inclusive . No concepto do ingreso terá que aparecer: ANDAINA e o NOME da persoa inscrita.
Entregar o boletín cuberto no Concello en horario de 8:30 a 14:00 e de Luns a Venres xunto co resgardo do ingreso, por fax (988 099 021) ou por mail
(concello.cortegada@eidolocal.es), neste caso deberá agardar confirmación da reserva por parte do Concello, por correo electrónico, por fax ou por teléfono.
O prezo da inscrición será de 9 € e dará dereito a un agasallo conmemorativo, avituallamento, comida e bebida.
Publicar un comentario